Nordic Architecture Fair är en mötesplats för dem som utformar framtidens städer

Under två händelserika dagar sammanstrålar arkitekter, stadsplanerare, miljöstrateger, politiker, byggherrar och leverantörer för att diskutera en av vår tids största frågor: hur ska framtidens samhällen se ut och fungera?

Välkommen till den nordiska mötesplatsen för framstående arkitektur och stadsplanering. 

Om Nordic Architecture Fair

Staden kallas ofta ”människans viktigaste uppfinning” och i dag diskuteras den mer än någonsin…

Läs mer

Staden kallas ofta ”människans viktigaste uppfinning” och i dag diskuteras den mer än någonsin…

Läs mer

Fyra fokusområden för en grön framtid

I utställningen, konferensprogrammet och på leverantörsscenen kommer det att visas hållbara, innovativa lösningar som uppfyller morgondagens krav.

Fyra fokusområden

Ambitionen med mötesplatsen

Var vill du helst bo? I stad eller natur?

Ambitionen med mötesplatsen

Seminarier och debatter

Mötesplatsen är lika mycket konferens som det är mässa.

Läs mer

Mötesplatsen är lika mycket konferens som det är mässa.

Läs mer

Utställare 2017

Se utställarlistan här.

Utställare

Se utställarlistan här.

Utställare

Partners: