Gert Wingårdh, architect, founder and principal, Wingårdhs arkitektkontor, Gothenburg

Plus ça change, plus c'est la même chose

Konferensprogram

Konferensprogrammet på Nordic Architecture Fair ger dig en möjlighet att diskutera branschens utmaningar och att ta del av kollegernas omvärldsanalys och konkreta erfarenheter.

Registrera dig här
Konferensprogram

Konferensprogrammet på Nordic Architecture Fair ger dig en möjlighet att diskutera branschens utmaningar och att ta del av kollegernas omvärldsanalys och konkreta erfarenheter.

Gert Wingårdh, five-time winner of the Kasper Salin Prize, takes us on a journey from prehistory to the future. Man remains unchanged, he claims, but have the architects understood it?