Konferensprogram

Konferensprogrammet på Nordic Architecture Fair ger dig en möjlighet att diskutera branschens utmaningar och att ta del av kollegernas omvärldsanalys och konkreta erfarenheter.

Registrera dig här
Konferensprogram

Konferensprogrammet på Nordic Architecture Fair ger dig en möjlighet att diskutera branschens utmaningar och att ta del av kollegernas omvärldsanalys och konkreta erfarenheter.

Sedan de introducerades av Världsbanken och SEB 2008 har gröna obligationer blivit ett allt vanligare sätt att finansiera klimat- och miljöprojekt. Men vad är egentligen en grön obligation och gör de verkligen någon skillnad?