Modul operandi

  • onsdag / 08 november / 2017
  • 13:00-13:30
  • Scen G2

Beskrivning

Är det möjligt att framställa god arkitektur på löpande band? Kan ny teknik både sänka byggkostnaderna och höja den arkitektoniska nivån? Med avstamp i ett landsomfattande projekt initierat av Sveriges kommuner och landsting analyserar bland andra arkitekt Linda Camara modulbyggandets fördelar och nackdelar.

Talare
Linda Camara Operativ chef Tengbom
Helena Lidelöw konstruktionschef Lindbäcks Bygg, biträdande professor i träbyggnad, Luleå tekniska universitet
Lennart Weiss kommersiell direktör Veidekke
Tema
Hållbarhet

Konferensprogram

Konferensprogrammet på Nordic Architecture Fair ger dig en möjlighet att diskutera branschens utmaningar och att ta del av kollegernas omvärldsanalys och konkreta erfarenheter.