Konferensprogram

Konferensprogrammet på Nordic Architecture Fair ger dig en möjlighet att diskutera branschens utmaningar och att ta del av kollegernas omvärldsanalys och konkreta erfarenheter.

Registrera dig här
Konferensprogram

Konferensprogrammet på Nordic Architecture Fair ger dig en möjlighet att diskutera branschens utmaningar och att ta del av kollegernas omvärldsanalys och konkreta erfarenheter.

Är det möjligt att framställa god arkitektur på löpande band? Kan ny teknik både sänka byggkostnaderna och höja den arkitektoniska nivån? Med avstamp i ett landsomfattande projekt initierat av Sveriges kommuner och landsting analyserar bland andra arkitekt Linda Camara modulbyggandets fördelar och nackdelar.