Hur mycket är hållbarhet värt?

  • tisdag / 07 november / 2017
  • 11:30-12:00
  • Scen G2

Beskrivning

Den tekniska utvecklingen har de senaste åren gått snabbt och nya klimatsmarta lösningar ställer andra krav på hur vi bygger våra samhällen. Hur behöver morgondagens städer utvecklas för att möta utmaningar av ökad befolkningstillväxt och krav på såväl social, som ekonomisk och ekologisk hållbarhet? Hur kan vi mäta effekterna av de investeringar som görs i hållbarhet?

Talare
Björn Berling Gröna Städer senior consultant, The Labyrinth
Anders Ekdahl Gröna Städer ordförande
Lars Eriksson Socialdemokraterna ledamot riksdagens Civilutskott
Anna Löfmarck NIRAS affärsområdeschef samhällsanalys
Mats Svensson NIRAS konsult samhällsanalys
Tema
Hållbarhet
Tema
Keynote

Konferensprogram

Konferensprogrammet på Nordic Architecture Fair ger dig en möjlighet att diskutera branschens utmaningar och att ta del av kollegernas omvärldsanalys och konkreta erfarenheter.