Sima Zangiabadi

Sima Zangiabadi ser det som sin uppgift att stärka arkitektrollen i stadsbyggnadsprocessen. Hon är idag chef för affärsutveckling på Peab och är något av en udda fågel bland byggherrarna – hennes arkitektbakgrund utmärker henne. Hon är utbildad i Iran, Sverige och USA och har sedan examen för cirka 20 år sedan provat flera olika spår inom stadsbyggnadssektorn. Innan Peab arbetade hon i sju år på Jernhusen som projektledare för företagets tomter och fastigheter i Stockholms innerstad. Ett stort och viktigt åtagande under den här perioden var uppdraget att ta fram ett nytt Hotel Continental; Sima Zangiabadi projektledde det parallella uppdraget där Kjetil Thorsens Snøhetta, Rem Koolhaas OMA och Farshid Moussavis Foreign Office Architects tävlade mot varandra.

 

Sima Zangiabadi kommer att medverka som talare vid Nordic Architecture Fair.