Helle Juul

Helle Juul och hennes partner Flemming Frost spänner över hela skalregistret, deras kontor ritar såväl bostäder som vidsträckta stadsplaner och landskap. Oavsett storlek utmärks hennes projekt av en vilja att förstå; genom noggrann research och grundliga analyser parar hon innovativa idéer med pragmatiska lösningar och skapar engagerande och flexibla stadsmiljöer och byggnadsverk. Hon representerar en delvis ny typ av arkitekt, mer prestigelös och lyssnande, mer processorienterad och forskande, och är idag en auktoritet på hur arkitektur och stadsplanering påverkar oss. Parallellt med det dagliga ritarbetet driver kontoret projekt inom industriellt byggande, men också ett flertal forskningsinitiativ. Helle Juul kommer till Nordic Architecture Fair för att berätta om sina arbetsmetoder och dess resultat.