Charles Renfro

Charles Renfro har varit partner i Diller & Scofidio + Renfro sedan 2004. Det New York-baserade kontoret står bakom flera av Manhattans mest experimentella byggnadsverk de senaste decennierna. Mest uppmärksammad är sannolikt the High Line, det övergivna godsspåret som förvandlats till en älskad parkoas högt över trafikbullret. Till Charles Renfros mer spektakulära verk hör tillbyggnaden och renoveringen av musikskolan Juilliard; genom en serie precisa snitt har den brutalistiska 60-talsbyggnaden öppnats upp och ett välbehövligt element av trots adderats till Lincoln Centers strama kulturinstitutioner. Renfro har varit verksam över stora delar av världen, han har rik erfarenhet av undervisning, och till Nordic Architecture Fair kommer han av två skäl: dels för presentera sitt avantgardistiska arbete, dels för att medverka i juryn för Nordic Architecture Fair Award.