Program för Öppna scenen

Tema Hållbarhet

Tema Hållbarhet

7 november

9.30-10.00: En gemensam mötesplats för hela formfältet – SAVG, ADA, Svensk Form Väst, FG2

Sveriges Arkitekter Västra Götaland (SAVG) har bland många aktörer i Göteborg, och regionen, identifierat ett stort behov av en fysisk mötesplats för arkitektur, form, design m fl. Inom kort drar vi igång ett pilotprojekt för att utforska hur en framtida verksamhet kan fungera. Visionen är ett paraply där form- och arkitekturområdet kan träffas i gemensamma frågor och aktiviteter. Vi kommer berätta mera om vår vision och mål med projektet – och om själva platsen!

10:30-11:00: Trä, hopp & kärlek! – Maria Toftered, Bovalls dörrbyggeri

Maria kommer att prata om vikten av att vara en länk mellan arkitekt och byggare och visa några lyckade, speciella projekt. Ledorden i processen är närhet och engagemang – hela vägen!

11:00-11:30: Från hantverk till Lean och digitalisering – Hans Reich, Lean Forum Bygg

Lean handlar om korta ledtider och bra flöden men framförallt om ständigt lärande. Hur ser kunskapsåterföringen ut i våra byggprojekt – från kunder och mellan projekt? Vi upplever nu den fjärde industriella revolutionen men samhällsbyggnadssektorn riskerar att halka efter. Business as usual kan leda till att det blir företag som Google och Tesla som bygger framtidens städer och infrastruktur.

Moderator: Helena Lidelöw

11:30-12:00: Vi kan inte bara spela match, vi måste träna också – Per Öberg, Lean Forum Bygg

Samarbetet mellan arkitekter och entreprenörer startar i regel när kontraktet är skrivet och sedan säger vi ”hej då, ha det bra” när projektet är slut. Istället behöver vi förbereda oss tillsammans genom att utvärdera, träna och bygga ömsesidigt förtroende. Med strategiska samarbetsavtal vill vi på NCC uppnå högre kvalitet, stabilare leveranser och mer mänskliga arbetsförhållanden för samtliga aktörer i våra samhällsbyggnadsprojekt.

Moderator: Helena Lidelöw

12:00: Lunchmingel & Prisutdelning Årets Lean-byggarstudent

Lean Forum Bygg premierar unga talangers insatser för det svenska byggandet genom belöna årets bästa examensarbete inom tillämpningen av Lean i samhällsbyggandet. Priset ”Årets Lean-byggarstudent” är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Moderator: Helena Lidelöw

13:00-13:30: Takskiffer på fasad & hållbarhet – Tulsa Jansson, Nordskiffer

Tulsa kommer att prata om varför det är ett modernt, hållbart material. Skövdebostäder vann SABO´s miljöpris för samhällsbyggare 2017.Nordskiffer jobbar för att öka användingen av natursten i Sverige.

13:30-14:00: Hållbar ljusarkitektur, en självklarhet? – representant för Lightab och Diana Guter från Ethos International

Ja, för oss på Lightab. Som del i en global vision presenterar vi vikten av att minska hållbarhetsriskerna i leverantörskedjorna genom att ha processer och verktyg på plats. Framtiden är redan här, tillsammans med Ethos International ger vi dig verktygen för en hållbar ljusarkitektur!

14:00-14:30: Controlling the forces Protan BlueProofvattenfördröjningssystem på takJens Holmlund, Protan

Jens kommer att ge oss insikt och inspiration om hur Protan BlueProof kan utvidga takets funktion och bidra till att efterfölja lokala påsläppskrav genom effektiv vattenfördröjning vid kraftig nederbörd.

14:30-15:00: LINK arkitektur presenterar BIMeye och kopplingen mot ARCHICAD – Arno De Ryst & Fredric Sundström, LINK arkitektur

LINK arkitektur presenterar möjligheter och erfarenheter med BIMeye och kopplingen mot ARCHICAD i vårdprojekt med fokus på Södersjukhuset i Stockholm. Vi redogör för arbetsmetodik och utmaningar för att uppfylla kravställning i projektet samt berättar hur användningen av den molnbaserade databasen har gett ökad tillgänglighet av information i projektet.

15:00-15:30: Framtidens multifunktionella grönska Marcus Edvinsson & Johan Paju, Urbangreen

Hur ser morgondagens möjligheter i gröna städer ut. Vad behövs som inte finns idag? Var kan naturens systemlösningar göra gott och öka värden för både människor, fastigheter och miljö.

15:30-16:00: Sugen på en utmaning? – Per Lanevik, Canblinot AB

Thinkpoint är framtidens mötes- och testarena på 6 000 kvm på taket i centrala Göteborg. Här ska studenter, forskare, företag, startups och föreningar samarbeta för att skapa smarta och innovativa lösningar för framtidens hållbara samhälle inom alla segment. En del av ytan ska bebyggas och vi bjuder härmed in alla intresserade att bidra till innovativa tankar och lösningar. Kom och bli utmanad av initiativtagaren Per Lanevik.

16.00-16.30: Aktivera stadslivet med hållbara stråk – Fredrik Kjellgren, Kjellgren Kaminsky Architecture

Med utgångspunkt i tre aktuella stadsbyggnadsprojekt: Heden, Lilla Bommen i Göteborg och Kjöpmansgatan i Trondheim berättar Fredrik Kjellgren från Kjellgren Kaminsky Architecture hur han ser på stråkens kraft för en hållbar stad. Varför vi behöver koppla fler områden i staden och vilka strategier som finns för att skapa hållbar arkitektur på känsliga platser.

 

8 november

09:30-10:15: Hållbar design, arkitektur och stadsutveckling – Ulf Kamne, Irene Stewart Claesson, Henrik Markhede, Johanna Rand, Nina Due och Johanna Stål

Göteborgspriset för hållbar utveckling delas varje år ut till personer eller organisationer som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. Priset är en miljon svenska kronor och visar vad som är möjligt i kampen för en ljusare framtid. Årets pristagare är Alejandro Aravena, baserad i Santiago, Chile och är känd för sitt arbete i socioekonomiskt utsatta områden. Han är en del av Elemental, en operativ tankesmedja för utveckling av strategier och produktion av prisvärda bostäder för ekonomiskt utsatta grupper. De fungerar liknande en tankesmedja men utför även idéer och visioner och arbetar för att motverka segregationen bland annat genom att producera ekonomiska nybyggen på ett socialt och hållbart sätt. Aravena kommer till Göteborg den 22 november för att ta emot sitt pris på Draken, som en upptakt till detta kurerar vi ett panelsamtal om hur vi i Sverige kan inspireras av Elementals arbetsmetoder när vi planerar stadsutveckling och bostadsbyggande.

Moderator: Malin Aghed

10:30-11:00: Undertakens betydelse för känslan i rummet! – Johan Olsson, Bornstein Lyckefors Arkitekter

Johan Olsson är partner i Bornstein Lyckefors arkitekter och arbetar med såväl inredningar som byggnadsarkitektur. Frågan om undertak i inredningar är intressant eftersom dessa kanske är de mest visuellt närvarande ytorna i olika miljöer. Paradoxalt nog behandlas ofta undertak på ett styvmoderligt sett. När det går att få oändliga variationer på ytskikt på väggar och golv står ofta arkitekten inför valet synligt eller inte synligt bärverk, vitt eller möjligtvis någon annan kulör, på sin höjd. Frågan är vad som egentliga hände från tiden då undertak var en av byggnadens absoluta höjdpunkter till de standardiserade undertaken i dagens kontorsmiljöer?

11:00-11:30: KOLJERN terrasselement – En möjlig lösning på höjd- och tillgänglighets problematiken på indragna takterrasser i flerbostadshus – Peter Hellqvist, Foamglas

Hur kan vi lösa problemet med tillgängligheten till indragna takterrasser? Hur kan vi frigöra höjdbesparingar och samtidigt klara energikraven på indragna takterrasser? Hur kan vi öka värdet för både brukare och bostadsutvecklare genom att frigöra ökad invändig takhöjd och ändå hålla oss inom givna bygglovshöjder? I vår presentation ger vi svar på detta genom att visa ett exempel från ett ”Case” med ett bostadsprojekt (BRF Kallhällsparken, Stockholm) åt Veidekke Bostad.

11:30-12:00: Parkskötsel 2030 & robotar 2017 – Margaretha Finnstedt, Husqvarna

Tekniken utvecklas allt fortare, vilket ger möjlighet till nya sätt att sköta grönytor i urbana miljöer mer effektivt och mer hållbart. Husqvarna kommer i sitt föredrag att presentera två studier på detta.

12:00-13:00: ”Smarta Småhus” – Pär Svensson, Passivhuscentrum Västra Götaland; Jeff Ranara, Emeraldine-Sustainability Solutions och Dr Stanislaw Lazarek, TreeWell Biologisk Avloppsrening

Smarta Småhuset är ett vackert hus på hundra kvadratmeter, byggt med naturliga material och självförsörjande på energi och vatten. Huset byggs av prefabmoduler med integrerade solceller på tak, vattenrening sker med biologisk rening och certifiering kommer ske med ett nytt och ambitiöst certifieringssystem som heter Living Building Challenge.

13:00-13:30: Sten är inte dyrt om man gör rätt! – Kajsa Bang, Cosentino

Efterfrågan på stenmaterial ökar och föreskrivs alltmer från arkitekter. Men upplevs som dyrt. Kajsa kommer att berätta hur man kan få/realisera sten i projketen genem ett 3-partssamarbete utan att det påverkar prislappen nämnvärt.

13:30-14:00: Give the facade more dimensions – Patrik Antmarker, Ruukki

Från arkitektens idéer till färdig fasad, hur man med perforering kan skapa fler dimensioner i fasaden. Caset beskriver även samarbetet mellan arkitekten och Ruukki i skapandet av en unik fasad med perforerade kassetter i Cor-Ten.

14:00-14:30: Hållbar ljusarkitektur, en självklarhet? – representant för Lightab och Diana Guter från Ethos International

Ja, för oss på Lightab. Som del i en global vision presenterar vi vikten av att minska hållbarhetsriskerna i leverantörskedjorna genom att ha processer och verktyg på plats. Framtiden är redan här, tillsammans med Ethos International ger vi dig verktygen för en hållbar ljusarkitektur!

14:30-15:00: Klimatsmart byggande av höga trähus – Johan Åhlén, Moelven

Genom att utnyttja träets naturliga egenskaper bygger Moelven högre och mer klimatsmart än någonsin. Lätta och stabila konstruktioner med olika material i samverkan sträcker utvecklingen mot nya höjder, 81 meter närmare bestämt!

Johan Åhlén jobbar som VD på Moelven Töreboda AB. De senaste åren har Moelven utvecklat ett byggsystem för höga trähus som heter trä8. Systemet är ett toppmodernt materialeffektivt byggsystem med minsta möjliga klimatpåverkan som rönt stora framgångar både i Sverige och Norge. Systemet används i flera svenska städer och i Norska Brumunddal byggs just nu världens högsta trähus baserat på trä8.

15:00-15:30: Trä, hopp & kärlek! – Maria Toftered, Bovalls dörrbyggeri

Maria kommer att prata om vikten av att vara en länk mellan arkitekt och byggare och visa några lyckade, speciella projekt. Ledorden i processen är närhet och engagemang – hela vägen!

15:30-16:00: eCon / eC House – Affordable – Transportable – Sustainable Small Housing Units – två husprojekt som stöds av Boverket! Christina Östergren

Sverige har brist på små, hållbara och prisvärda bostäder. Vi har även stort överskott på begagnade containers. eCon DemoLabenheter står nu klart på Nordstans köpcentrums p-hus tak i Göteborg. Vi på Qideas AB kommer att visa materialinnovation baserad på jute – världens mest hållbara material. Vi visar även upp smart ventilations/återvinningslösning, innovativa påhängbara fasadelement  av återvunnen isolering från kasserade kylskåp med bärare av träullit och ytskikt av kerambetong m.m.

Jens Holmlund

Johan Olsson

Kajsa Bang

Maria Toftered

Peter Hellqvist

Tulsa Jansson

Arno De Ryst

Fredric Sundström

Johan Paju

Johan Åhlén

Marcus Edvinsson

Geir Rognlien