Produktområden

Material
Tegel, sten, betong, glas, folier, trä, naturfiber, textil, aluminium, stål, zink, koppar, kakel, klinker, keramik, parkett, laminat, faner, lacker, färger, lim.

Systemlösningar
Energilösningar, energieffektivisering, ventilationssystem, byggnadssystem/profiler, fasadsystem, solskyddssystem, sanitetslösningar, dörrar/fönster/trappor och inredning, takbyggnation, lås/beslag/säkerhet, grind-/parkeringssystem, hissar, intelligenta fastighetssystem, fastighetsautomation, belysning, lösningar för värme, kyla brand och buller.

Lösningar för utemiljöer
Grönytor, gröna fasader, gröna gårdar, markmiljöer, lekplatser, utetrappor, cykellösningar, ladd-infrastruktur.

IT och designverktyg
Programvaror, BIM, 3-D printer, mätteknik.

Övriga intressenter
Kommuners visionsplaner, forskning, myndigheter, samhällsbyggare.