“An extraordinary day at Nordic Architecture Fair. Best meeting arena ever!” - Christina Östergren

Röster om Nordic Architecture Fair 2017

Röster från talare


Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
Invigningstalare på Nordic Architecture Fair.
”Det är väldigt positivt att det kommer en arkitekturmässa till Göteborg! Det behövs verkligen. Och det är helt rätt att den hålls i Göteborg, eftersom vi har ett gigantiskt infrastrukturprojekt framför oss, samtidigt som vi satsar oerhört mycket på att bygga nya bostäder.
Ett av de största problemen i staden är segregationen och bristen på jämställdhet. Där kan arkitekturen spela en viktig roll – var man bygger och hur man bygger.”


Pekka Mäki, huvudarkitekt, Sigge Architects, Helsingfors
Talare
”Jag hoppas att denna mässa kommer att anordnas varje år hädanefter! Det finns så mycket som förenar oss i de nordiska länderna så det känns helt rätt att vi har en gemensam arkitekturmässa. Vi har liknande vanor, material, traditioner, ideal med mera. Och jag ser mycket fram emot seminarieprogrammet.”

Gert Wingårdh
Gert Wingårdh, huvudarkitekt, grundare, Wingårdhs arkitektkontor, Göteborg
Talare
”Ju mer man pratar om arkitektur, desto bättre är det! Det är bra att den politiska ledningen är här – hoppas att fler politiker besöker mässan.
Det är jättebra med en gemensam nordisk mässa. Vi behöver bli tydligare som region. Vi delar många kärnvärden och dessa kärnvärden är också moderna och efterfrågas i världen. Där har vi något att marknadsföra.
Det är också bra med det tvärfunktionella upplägget, med flera yrkeskategorier. Alla aktörer – arkitekter, byggherrar, politiker med flera – behöver arbeta mot samma mål.”


Malin Lövsjögård, VD för branschorganisationen Svensk Betong
Utställare och talare
”Vi ställer ut för att informera om betongens möjligheter, både ur arkitektonisk synvinkel och design, och ur hållbarhets synvinkel. Vi har också ett seminarium om hur man använder betong på ett hållbart sätt.
Det är en stor och väldigt spännande mässa med ett gediget seminarieprogram. Särskilt kul är det att den belyser hållbarhet ur ett så brett perspektiv.”


Filippo Innocenti
Talare
Höll föredraget The world of travelling according to Zaha Hadid Architects, London, som bland annat handlade om arkitektur på flygplatser.
Jag tror på idén med en arkitekturmässa i Göteborg och tror den har en viktig plats att fylla. Jag hoppas att den ska växa till nästa gång.
För mig står Norden för modernism och jag är ett fan av nordisk arkitektur.
Vi är även här i Göteborg nu på grund av stadens utvecklingsprojekt, så vi vill gärna bidra till denna utveckling och etablera kontakter med arkitektföretag och konsultbolag som potentiella partners.

Nina Due
Paneldeltagare, museichef på Röhsska museet, Göteborg
Medverkade i panelsamtalet Hållbar design, arkitektur och stadsutveckling, med anledning av Göteborgspriset för hållbar utveckling.
Det viktigaste i vårt samtal var brukardialogen – att man måste tala med dem som ska bo i det vi bygger. Det är bland annat det som årets Göteborgspristagare Alejandro Aravena gjort sig känd för. Där har vi mycket kvar att göra och det är viktigt att bygga tillit mellan dem som ska bo och dem som ska planera och bygga. Brukarperspektivet glöms alltför ofta bort. Jag hoppas att mässan kan bli ett forum för att lyfta sådana här frågor.
Vi håller också att göra Röhsska museet mer tillgängligt och det hoppas jag att jag ska hitta inspiration till här på mässan.

Irene Stewart Claesson
Paneldeltagare, Lots Design, Göteborg
Medverkade i panelsamtalet Hållbar design, arkitektur och stadsutveckling, med anledning av Göteborgspriset för hållbar utveckling.
Jag arbetar i ett projekt på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Borås Science Park, där vi försöker ta fram metoder för att stödja människor till en mer hållbar livsstil. Det handlar om produkter och tjänster i anslutning till boendet.
Där vill jag mobilisera designkåren och arkitektkåren för att samverka och hitta hållbarare lösningar.
Mässan kan bli en viktig arena för mötet mellan dem som tillverkar och designar produkter och dem som bygger husen. Idag gör man affärer med varandra, men på sikt måste man också samarbeta om att hitta nya, hållbara lösningar.

Johanna Stål
Paneldeltagare, chefredaktör för Camino
Medverkade i panelsamtalet Hållbar design, arkitektur och stadsutveckling, med anledning av Göteborgspriset för hållbar utveckling.
Vi lyfte de frågor som Alejandro Aravenas tar upp, som handlar om social hållbarhet, hur man kan inkludera de allra fattigaste människorna i staden i besluten kring byggandet. Men också hur vi bygger för att tillgodose behov såsom exempelvis tillhörighet, slippa ensamhet och isolering. Man kan bygga gemensamma kök, kollektivboenden, flexibla boenden. Vi är bra på att bygga energisnålt, ta fram energisnåla produkter, men egentligen är det kanske andra frågor som skulle kunna skapa en mycket större förändring.
Idén med en arkitekturmässa tycker jag är spännande, att olika aktörer kan träffas och utbyta idéer.

Pálmar Kristmundsson, huvudarkitekt och grundare, PKdM, Reykjavík
Talare
”Det har verkligen saknats en gemensam nordisk mötesplats för arkitektur.
Nordic Architecture är ett livligt forum med många intressanta diskussioner. Enda problemet är att jag måste välja bort vissa seminarier, eftersom jag inte kan vara på flera ställen samtidigt!
Eftersom världen blir allt mer global, känns det viktigt med en nordisk mässa. Vi får hela tiden impulser från hela världen, men det är viktigt att ta tillvara sin särart, sitt ursprung också. Det blir inte lika kul att lära sig om olika kulturer om de alla är likadana.”

Röster från utställare

Christina Östergren
Utställare, Ecovative Solutions Scandinavia AB, Ambassador Sweden Bangladesh Business Council och CEO Co-Founder Board member
“An extraordinary day at Nordic Architecture Fair. Best meeting arena ever!”

Tobias Nilo
Utställare, RCO Security, Västra Frölunda
Vi presenterar kortläsare som innebär lite nytänkande inom säkerhetssystem. Hela byggsektorn är relevant för oss. Det är intressant med en arkitekturmässa – det har vi aldrig varit med på tidigare, så det tycker vi är spännande att prova.

Madeleine Persson, Luck & Inredningsbolaget
Utställare
”Det är väldigt spännande att ställa ut här, för arkitekter är en ny målgrupp för oss. Vi presenterar lösningar för köksförnyelse. Vi hoppas bli mer kända och bygga ett starkt varumärke genom att vara här.”

Anton Lundell
Utställare, Herrljunga Terrazzo
Våra produkter används både på golv och väggar, mest i offentliga miljöer, men även i privata hem. Vi vill nå arkitekter och tycker det är bra med en arkitekturmässa. Vi finns dessutom bara en timme bort – oftast måste vi åka till Stockholm för att vara med på mässa.

Erik Udesen
Utställare, Auson, Kungsbacka
Vi är verksamma inom kemisk industri och här visar vi upp tjära som används för träbestrykning. Tjära har använts till det i över 1 000 år och vi nylanserade för 10 år sedan en pigmenterad tjära. Vi vill visa arkitekterna vilken användbar, hållbar och ekologisk produkt detta är. Det byggs mycket trähus – jag tror denna produkt kommer att komma mer och mer.
Det är intressant med denna mässa, det är första gången vi är på en arkitekturmässa och vi tycker att det är hög kvalitet på besökarna.

Göran Andreasson
Utställare, Hi-Con Sweden, Göteborg
Vi tillverkar element i högpresterande betong, framförallt för trappor, väggar och balkonger. Vi ställer ut här för att träffa arkitekter och det har gått bra tycker vi. De andra byggmässorna är lite för breda – denna passar oss bättre.
Här ser sobert och proffsigt ut och det är viktigt för denna målgrupp.
Med tanke på att det ändå är så pass god uppslutning trots att arkitekterna har så mycket att göra just nu, så finns det tydligen ett behov av denna mässa.