Röster om mötesplatsen

Arkitekter


Monica von Schmalensee, VD, White arkitekter – Sveriges största arkitektkontor
”En mässa om arkitektur och stadsplanering är viktig eftersom den tar tag i djupare och mer komplexa frågor än just inredning och design och dockar in till alla samhällsfunktioner.”


Bolle Tham och Martin Videgård, Tham & Videgård arkitekter – vinnare av 2015 års Kasper Salin-pris
”Alla initiativ som lyfter fram vår tids arkitektur och stadsbyggnadsfrågor är viktiga och välkomna. Ökad kunskap om materialutveckling och byggteknik är avgörande för en högklassig byggnadskultur. Den är också en del av grunden för arkitektens arbete med att forma välbyggda, medvetet gestaltade projekt som resulterar i långsiktigt hållbar arkitektur.”


Helle Juul, VD, Juul & Frost – en av Danmarks mest tongivande opinionsbildare inom arkitektur och stadsplanering
”En mässa om arkitektur och stadsplanering kan generera ett samtal mellan byggandets olika parter, där förväntningarna inte springer ur ett specifikt byggprojekt utan det sätt vi önskar skapa ramarna för framtiden stadsliv och boendemiljöer. En mässa ger oss chansen att stanna upp och reflektera över vart vi är på väg.”


Gert Wingårdh, VD, Wingårdhs arkitektkontor – Sveriges mest prisbelönta arkitekt genom tiderna
”Arkitektur är att tänka! Vi bygger mer än någonsin, våra städer förändras hela tiden, men hinner vi tänka? En mässa om arkitektur och stadsplanering visar upp tänkarna i helfigur! Våga möt hjärnorna bakom framtiden!”


Gro Bonesmo, Medgrundare, Spacegroup – norsk arkitekt och akademiker med ett flertal internationella uppdrag
”Arkitekturen och staden angår oss alla och måste diskuteras i öppna rum. En arkitekturmässa i Göteborg kan sätta agendan och engagera en stor publik.”


Emma Jonsteg, VD, Utopia arkitekter – utsedd till Arkitektursveriges mäktigaste person av tidskriften Rum
”Arkitektur och stadsbyggnad är stora och viktiga frågor i vår tid. Att skapa en mässa på temat innebär enorma kreativa och programmässiga möjligheter. Och att det finns ett stort publikintresse visar en lång rad exempel i vår omvärld.”