Partners

I en paviljong på Nordic Architecture Fair lanseras ett helt nytt sätt att tänka kring hållbar stadsutveckling

– Vi måste överge stuprören och se utmaningen horisontellt, säger Sebastian Navab på nya organisationen Gröna städer.

Ett viktigt fokusområde handlar om hållbarhet och innovativa, klimatsmarta lösningar, det kommer bl a att märkas i Gröna städers paviljong.
– Vi bevakar och driver hållbarhetsfrågor utifrån ett företagarperspektiv, förklarar Sebastian Navab, generalsekreterare för Gröna städer.
– Det här blir vår första stora mässatsning. I paviljongen kan våra medlemmar och partners ställa ut. Här ska besökarna kunna ta del av allt vi erbjuder.

Läs hela pressreleasen >

Partners

Svenskt Trä, Träbyggnadskansliet, Sveriges Arkitekter, Svensk Betong, Passivhuscentrum Västra Götaland och TMF

Som samarbetspartners till Nordic Architecture Fair går nu Svenskt Trä, Träbyggnadskansliet, Sveriges Arkitekter, Svensk Betong, Passivhuscentrum Västra Götaland och TMF in och stöttar mötesplatsen.

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna och verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus har de på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik.

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter.

Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering.

TMF är möbelindustrins och den träförädlande industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för medlemsföretagens tillväxt.