En nordisk mötesplats inom arkitektur och samhällsbyggande

Syftet med Nordic Architecture Fair är att etablera en nordisk fysisk mötesplats inom arkitektur och samhällsbyggande.

Byggsektorn har flera återkommande mässor, fastighetssektorn likaså, men de som analyserar, ritar och genererar morgondagens samhällen står utan. Detta trots politiska krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet- tre mål som en visionär samhällsutveckling bidrar till.

På Nordic Architecture Fair vill vi sammanföra samhällsbyggandets olika parter: arkitekter, beslutsfattare, byggherrar, politiker, konsulter och leverantörer för att på så vis öka kunskapsutbytet mellan de nordiska länderna.

Nordic Architecture Fair är den nordiska mötesplatsen för arkitekter och stadsplanerare.
Mötesplatsen är ett nordiskt forum där visionen är att öka kunskapsutbytet, påverka framtidens arkitektur och stadsplanering. Fokus ligger på klimatsmarta och energieffektiva lösningar för ett hållbart byggande och stadsplanering

Här sammanstrålade branschen för att diskutera vår tids största fråga: hur ska framtidens samhällen se ut och fungera?