Fyra fokusområden för en grön framtid

I utställningen, konferensprogrammet och på leverantörscenen kommer det att visas hållbara, innovativa lösningar som uppfyller morgondagens krav.

Det senaste decenniet har ekologiskt byggande avancerat från flummigt och alternativt till ett av samhällsbyggnadssektorns mest diskuterade ämnen. I takt med att byggsektorns ansenliga miljöpåverkan synliggjorts har allt fler aktörer positionerat sig som en del av lösningen snarare än problemet. Hållbarhet är ett ”måste” oberoende av om det är på produktnivå eller gäller hela byggnaden. Hur skapar vi hållbara städer med människan i fokus? Hur kan byggnader utformas mer individuella, byggas för att bli mer resursvänliga, hållas i drift med större energieffektivitet och ge användaren ökad bekvämlighet?

1. Arkitektur och stadsplanering
Det som byggs idag kommer att skapa utrymme för boende och arbete under de kommande årtiondena. Behovet av fler bostäder och ökad urbanisering kräver intelligenta lösningar som kan förverkligas snabbt. Parallellt med detta ställs högre krav på klimatsmarta lösningar. Efterfrågan på bostäder växer avsevärt snabbare än tillgången, i synnerhet i stadskärnor. Hur förverkligar vi detta med människan i fokus?

2. Digitalt byggande
I framtiden kommer teknik för digitalt byggande att bli normgivande inom arkitektur. Datorstödd tillverkning kommer att öppna upp för en enorm ekonomisk potential – från konstruktion och byggplatslogistik till byggprocess och återvinning.

3. Innovativa material
Energioptimerade, hållbara, återvinningsbara: I dag är bland annat fasader, golv, dörrar innovativa system med många funktioner som måste uppfylla allt mera komplexa krav. Teknikutvecklingen är lika mångfasetterad som den är spännande – och en utmaning för arkitekter, planerare och tillverkare av byggnadsmaterial.

4. Smarta byggnader
Energibesparing, större säkerhet och ökad bekvämlighet: Digitaliseringen och nätverksanslutningen av teknik i byggnader gör det möjligt att optimera aspekter av byggnader som varit omöjliga att föreställa sig fram till nu. Inte bara nätverksanslutning som sker i byggnaderna själva, olika byggnader och till och med hela stadsdelar ansluts till nätverk för att bli digitala och smarta.