Seminarier och debatter

Mötesplatsen är lika mycket konferens som det är mässa. På Nordic Architecture Fair möter du några av världens djärvaste arkitekter och stadsbyggare, de med förmåga att realisera det ”omöjliga”

De positiva exemplen kommer att lyftas fram och aktuella ämnen kommer att avhandlas i seminarier och debatter. Konferensprogrammet ger dig en möjlighet att diskutera branschens utmaningar och att ta del av kollegernas omvärldsanalys och konkreta erfarenheter.

Exempel på ämnen som diskuteras här:

• Social integration
• Infrastruktur och kommunikationsmedel
• Exploatering och upphandling för kommuner
• BIM: framtidens planering
• Industriellt byggande
• 3-D-printing
• Management och styrning för morgondagens byggindustri
• Smarta hållbara material och konstruktioner
• Cirkulär ekonomi
• Gröna fasader
• Energieffektivisering i nya och gamla byggnader
• Nuvarande och framtida trender för fastighetsmarknaden