Om konferensen 2017

Programmet för 2019 presenteras inom kort

Programmet för 2019 presenteras inom kort

Nordic Architecture Fair är den nordiska arenan för framtidens arkitektur och stadsplanering. Mötesplatsen genomfördes 2017 för första gången. Under konferensen sammanstrålade arkitekter, stadsplanerare, miljöstrateger, politiker, byggherrar och leverantörer för att diskutera en av vår tids största frågor: hur ska framtidens samhällen se ut och fungera?

2017 års konferens avslutades 8 november på Svenska Mässan.

På Nordic Architecture Fair 2017 deltog 84 talare från hela Norden på konferensen med sammanlagt 44 konferenspunkter.

Vi sammanfattar Nordic Architecture Fair som en lyckad och uppskattad konferens.

Sponsorer:

Jernhusen     Sätila Holding Uponor

 

Partners:

Sveriges Arkitekter     Svenskt Trä     Gröna Städer

Sveriges Träbyggnads Kansli          

Mediapartners:

          Byggvärlden

     Ljuskultur     Samhällsbyggarna

Tidskriften Rum     Fastighet & Bostadsrätt