ÖPPNA SCENER

45 seminarier – helt kostnadsfritt

Arkitektur och stadsutveckling

Riksdagen har satt upp nya mål för arkitektur och hållbar stadsutveckling. Perspektivet är människan i centrum. Hur kan arkitekturen vara det verktyg som skapar det samhälle vi alla vill leva i? Hur kan vi lyckas med integrationen och vad gör det för samhälls- och stadsutvecklingen?

15 oktober, 13:30–13:45

Arkitekten som klimatambassadör

15 oktober, 15:15–15:45

Riksarkitekt: med uppdrag att skapa hållbara samhällen

15 oktober, 15:20–15:40

Park som huvudgata? Ett annat sätt att planera stad

15 oktober, 15:40–16:00

Klimatsmart byggande

Träfokus

15 oktober, kl. 10:30–14:00 på Röda scenen

15 oktober, 10:30–11:00

Tipping point - Är träbyggande verkligen svaret på klimatfrågan?

15 oktober, 11:00–11:30

Efterfrågan på trä som byggnadsmaterial växer, kan industrin möta behovet? Hur?

15 oktober, 11:30–12:00

Timber on top- Kan påbyggnader i trä vara lösningen på upprustningen och förtätningen av miljonprogrammet?

15 oktober, 12:00–12:30

Wood First - Kommunalt träbyggande i offentlig regi

Perspektiv på Nordisk Arkitektur

Brittiska och nederländska ambassaderna har bjudit in arkitektkontor från Storbritannien, Nederländerna och de nordiska länderna för ett gemensamt panelsamtal om arkitektur och samarbete över gränserna under Nordic Architecture Fair.

15 oktober, 14:00–15:00

International Perspectives on Housing – Experiences and Thoughts from the UK, Sweden and the Netherlands

16 oktober, 13:00–14:00

Learning from the life of global practices – UK’s experience of international design work

16 oktober, 13:40–14:20

The Evolution of a Place – how do you create meaningful public spaces that will stand the test of time?

Nya affärsstrategier – med hållbarhet, jämställdhet och mångfald i fokus

Fastighetsbranschen fortsätter att vara börsens mest jämställda, med två topplaceringar på Allbrights gröna lista. Jämställdhet och mångfald skapar lönsamhet i företagen, möjligheterna och vinsterna för dem som vill arbeta.

15 oktober, 12:00–12:25

Branschdebatt - Om att driva sitt företag i en ny omvärld

16 oktober, 10:00–10:30

Därför är jämställhet en affärsstrategisk fråga

16 oktober, 10:30–11:00

Hur jämställdhet och mångfald skapar lönsamhet

Infrastruktur och investeringar

Utvecklingen mot attraktiva städer och en trygg energiförsörjning ger nya affärsmöjligheter och därmed konkurrenskraftiga företag. Men det är utvecklingen lokalt som avgör om vi ska lyckas globalt.

15 oktober, 11:15–12:00

Är näringslivet den ny miljörörelsen?

16 oktober, 11:45–12:45

Så blir sträckan Hamburg-Köpenhamn-Malmö-Göteborg-Oslo en ny 11-miljonersregion

15 oktober, 16:00–16:20

Artificial Intelligence in Property Development

Inspiration och nya infallsvinklar

15 oktober, 10:00–10:30

Mot nya hållbara mål

15 oktober, 16:15–16:45

Om bokris och klimatångest