Scenprogram

På Nordic Architecture Fair finns två öppna scener som vi har fyllt med intressanta, aktuella och framstående talare från både fastighetsbransch, arkitektur och byggsektorn. Seminarierna på de öppna scenerna tar sitt avstamp ur de globala hållbarhetsmålen, och vi bjuder på både svenska och internationella infallsvinklar i heta frågeställningar som berör framtidens samhällsbyggnad, stadsutveckling och fastighetsbransch.

På Nordic Architecture Fair finns två öppna scener som vi har fyllt med intressanta, aktuella och framstående talare från både fastighetsbransch, arkitektur och byggsektorn. Seminarierna på de öppna scenerna tar sitt avstamp ur de globala hållbarhetsmålen, och vi bjuder på både svenska och internationella infallsvinklar i heta frågeställningar som berör framtidens samhällsbyggnad, stadsutveckling och fastighetsbransch.

Perspektiv på Nordisk Arkitektur

Brittiska och nederländska ambassaderna har bjudit in arkitektkontor från Storbritannien, Nederländerna och de nordiska länderna för ett gemensamt panelsamtal om arkitektur och samarbete över gränserna under Nordic Architecture Fair.

Läs mer

Hållbar fastighetsbransch

Är fastighetsbranschen ur ett företagsekonomiskt perspektiv redo att bli den nya miljörörelsen? Hur möter branschen de ambitiösa hållbarhetsmålen? Vad är visionen och vad är genomförbart?

Anna

Denell

Hållbarhetschef, Vasakronan

Christina

Lindbäck

Hållbarhetschef, NCC

Karin

Mizgalski

Hållbarhetschef, Wallenstam

Filip

Elland

Hållbarhetschef, Castellum

Arkitektur och stadsutveckling

Riksdagen har satt upp nya mål för arkitektur och hållbar stadsutveckling. Perspektivet är människan i centrum. Hur kan arkitekturen vara det verktyg som skapar det samhälle vi alla vill leva i? Hur kan vi lyckas med integrationen och vad gör det för samhälls- och stadsutvecklingen?

Helena

Bjarnegård

Riksarkitekt

Siavosh

Derakhti

Entreprenör

Nya affärsstrategier – med hållbarhet, jämställdhet och mångfald i fokus

Fastighetsbranschen fortsätter att vara börsens mest jämställda, med två topplaceringar på Allbrights gröna lista. Jämställdhet och mångfald skapar lönsamhet i företagen, möjligheterna och vinsterna för dem som vill arbeta.

Biljana

Pehrsson

VD, Kungsleden

Amanda

Lundeteg

VD, Stiftelsen Allbright

Yvonne

Sörensen

VD, United Spaces

Kerstin

Gillsbro

VD, Jernhusen

Infrastruktur och investeringar

Utvecklingen mot attraktiva städer och en trygg energiförsörjning ger nya affärsmöjligheter och därmed konkurrenskraftiga företag. Men det är utvecklingen lokalt som avgör om vi ska lyckas globalt.

Kerstin

af Jochnick

Förste vice riksbankschef, Sveriges Riksbank

Johan

Kuylenstierna

Vice ordförande i Klimatpolitiska rådet & Adjungerad professor vid Stockholms universitet

Thomas

Becker

Direktör för det tysk-dansk-svensk-norska politiska samarbetet STRING

Anneli

Hulthén

Landshövding, Skåne Län

Inspiration och nya infallsvinklar

Carolina

Klüft

Friidrottsstjärna och FN-ambassadör, Multiminds

Jesper

Rönndahl

Radio-, tv- och ståuppkomiker

Se hela scenprogrammet

Till scenprogram

Fyll på med kunskaper och insikter – helt kostnadsfritt

Välkommen till den nordiska arenan för framtidens arkitektur och stadsplanering. Här sammanstrålar arkitekter, stadsplanerare, fastighetsägare, ingenjörer och byggherrar för att diskutera en av vår tids största frågor. Hur skall framtidens samhällen se ut och fungera? Kom förbi mässan för att ta del av debatten, knyta nya kontakter och göra affärer.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett till mässan nu