Vem besöker?

Under två händelserika dagar sammanstrålar föreskrivande led såsom arkitekter, stadsplanerare, fastighetsägare och byggherrar för att diskutera en av vår tids största frågor: hur ska framtidens samhällen se ut och fungera? Leverantörer finns på plats för att visa innovativa, klimatsmarta material och systemlösningar.

Besökare

Arkitekter/Designers
Ingenjörer/Konstruktörer
Byggherrar/Byggentreprenörer
Fastighetsägare/ Fastighetsutvecklare
Samhällsbyggare
Kommunala och statliga tjänstemän
Politiker
Forskare/Studenter

Branscher

Arkitektur och Design
Byggindustrin
Fastighet
Stat och kommun
Samhällsbyggnad /Infrastruktur
Akademi