Världsnamn till Nordic Architecture Fair för att diskutera framtiden

Fler och fler människor världen över väljer att bo i städer och vi står inför enorma globala utmaningar för att skapa hållbara städer med en grön livsstil. Kanske kommer lösningarna på våra utmaningar från en ny arkitektkår som består av unga, socialt drivna kvinnor? Utifrån denna frågeställning kommer Manon Mollard, ny redaktör för det ansedda magasinet The Architectural Review, att leda ett arkitekturspår under årets Nordic Architecture Fair.

Manon Mollard kommer ursprungligen från Lyon i Frankrike, men utbildade sig till arkitekt vid London’s Architectural Association. Hon har därefter praktiserat som arkitekt i Medellón, Colombias näst största stad. Denna tvåmiljonersstad utmärks av en rik stadskärna med fattiga slumkvarter i utkanten. Sociala värden i staden kom på så sätt tidigt att bli en viktig del i Manon Mollards syn på arkitektrollen.

År 2013 började Manon Mollard arbeta för det välrenommerade magasinet The Architectural Review i London och förra året blev hon magasinets 16:e redaktör under dess 123-åriga historia. The Architectural Review kommer ut månadsvis och är en tung institution för arkitekter över hela världen. Med ett innehåll som mer liknar ett kulturmagasins har också sociala värderingar kommit att stå i fokus för detta magasin. Den progressiva attityden manifesteras om inte annat av det årliga ”Emerging Architecture awards”, som i år delas ut för 20:e gången.

Att satsa på unga arkitekter, något som också årets Nordic Architecture Fair vill göra, är alltså helt i linje med Manon Mollards och hennes nuvarande arbetsgivares ambitioner. Därför är det också helt naturligt att hon kommer att leda det arkitekturspår som har fått rubriken ”Emerging architects, Gender and Social Values” på Svenska Mässan den 16 oktober.

Idag utbildas alltfler kvinnliga arkitekter och inte minst i Norden håller yrket på att bli kvinnodominerat. Det väcker frågor om hur detta kommer att påverka arkitekturen framöver och hur arkitekternas självbild kommer att förändras. Hur skapas till exempel en dynamik mellan den äldre och den yngre generationen arkitekter? Detta i en bransch som måste tänka om inför framtidens utmaningar kring hållbarhet utifrån alla dess dimensioner, inte minst den sociala. För våra sociala värderingar har alltid reflekterats också i vår arkitektur.

Kring dessa spännande frågeställningar kommer Manon Mollard att leda diskussionen i egenskap av keynote speaker på eftermiddagen den 16 oktober. Så ta chansen att möta framtiden, nu när vi har ett världsnamn på besök i stan.

 

Manon Mollard kommer att leda Arkitekturspåret ’Emerging Architects, Gender and Social Values’

LÄS MER OCH KÖP BILJETT