Ung arkitektur med hållbarhet i fokus

 

I Köpenhamn finns det många valmöjligheter för arkitektstudenterna. De kan välja mellan hela tolv olika inriktningar, alltifrån möbeldesign och landskapsarkitektur till transformation där byggteknik och konstruktion står i fokus. Genom att utbildningen ligger under Konstakademin blir också estetiken helt naturligt ett viktigt inslag för samtliga inriktningar. Det är dock varken teknik eller estetik som står högst på prioriteringslistan för närvarande, utan samtliga inriktningar har huvudfokus på samma sak: hållbarhet.

Jakob Brandtberg Knudsen leder arkitektutbildningen i Köpenhamn och han understryker hur hållbarhet genomsyrar samtliga utbildningsinriktningar på skolan:

– Inför årets examensarbete hade vi ett gemensamt krav på studenterna: alla skulle i sina slutprojekt förhålla sig till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Vi vill att våra studenter ska bidra till samhällsdebatten och inte bara förhålla sig till estetiken.

I Danmark får just arkitektstudenternas examensarbeten mycket uppmärksamhet. Jakob Brandtberg Knudsen berättar att en stor utställning med årets arbeten just har avslutats i Köpenhamn och intresset har varit stort. Det är också från denna utställning som ett halvt dussin examensarbeten har valts ut för att ställas ut under årets Nordic Architecture Fair i Göteborg. Det går inte att ta miste på utbildningsledarens stolthet när han berättar om studenternas examensarbeten:

– För oss är kvalitet ett honnörsord på utbildningen och de utvalda arbetena håller samtliga hög kvalitet. Det är viktigt för unga arkitekter att tidigt få visa upp vad de går för och att få möta andra drivna arkitekter från grannländerna.

Utställningen Young Architecture på årets Nordic Architecture Fair kommer att ställa ut ett 30-tal examensarbeten från både nordiska och baltiska arkitektskolor. Jakob Brandtberg Knudsen lyfter fram betydelsen av att stärka samarbetet mellan dessa länder:

– Vi har studenter från hela världen på vår skola i Köpenhamn, men det finns en särskilt familjär gemenskap mellan de nordiska och baltiska skolorna. Vi hyser helt enkelt en stor förståelse och respekt för våra olika verksamheter och vi har även bildat en nordisk-baltisk akademi som träffas med jämna mellanrum för att diskutera inte minst ung arkitektur.

Sedan finns det naturligtvis också kulturella skillnader på arkitekturområdet mellan de olika länderna:

– Vi brukar säga att danska arkitekter har bättre möjligheter och ett större spelrum än till exempel svenska arkitekter. Men i grunden brottas vi alla med ungefär samma utmaningar. Det är därför det är viktigt att vi träffas och för en gemensam, professionell diskussion.

Hur det går i själva tävlingen mellan de utvalda examensarbetena i Göteborg i oktober är däremot mindre viktigt:

– Vi är stolta över att få visa upp ett antal hållbara arbeten med hög kvalitet och då spelar resultatet i tävlingen ingen större roll, avslutar Jakob Brandtberg Knudsen.