Arkitekten som samhällsbyggare

Kajsa Crona är prisbelönt arkitekt med fokus på bostäder och stadsbyggnad. Hon menar att arkitekten har en central uppgift att fylla i samhällsbyggandet. Under årets Nordic Property Expo och Nordic Architecture Fair ska hon tala om ”Arkitekten som klimatambassadör” på en av de öppna scenerna.

Kajsa Crona är affärsutvecklingsstrateg på Bostäder Sweco och adjungerad professor i Boendets arkitektur på Chalmers. På Sweco leder hon även Bolabbet, ett innovationslabb för bostadsutveckling inom Sweco Architects. Hon lyfter gärna arkitektens viktiga roll i samhällsbyggandet:

– Vi arkitekter behöver visa oss mer och berätta vad vi kan. Arkitekten har en unik kompetens i att se helheten och att göra avvägningar mellan olika intressen.

Kajsa Crona menar därför att det är viktigt att samla branschen brett, att alla inblandade aktörer möts, så som görs under Nordic Property Expo och Nordic Architecture Fair. Att arbeta tvärdisciplinärt är också något som hon är van vid från sitt arbete på Sweco:

– Vi är inte bara ett av Sveriges tre största arkitektkontor, vi är också Europas största teknikkonsultföretag. På Sweco kombinerar vi forskning med projektering, expertkunskap med ett tvärdisciplinerat arbetssätt, för att hela tiden komma fram med den bästa lösningen.

Och med den bästa lösningen menar Kajsa Crona den mest hållbara lösningen. I sin forskning på Chalmers ägnar hon sig nu främst åt glasade strukturer i framtidens stadsmiljöer:

– Det handlar lika mycket om social hållbarhet, att vi kan skapa inglasade mötesplatser, som det handlar om ekologisk hållbarhet, att vi kan ta fram miljöer som ger rent vatten, ren mat och ren luft.

Den tredje dimensionen av hållbarhet, den ekonomiska, är Kajsa Crona också djupt engagerad i. Hon gör här en koppling till temat för årets Nordic Architecture Fair; hållbarhet, med de tre uppfodrande uppmaningarna på engelska – Reuse, Rethink, Remake:

– När det kommer till den ekonomiska hållbarheten menar jag att vi måste tänka om. Jag har precis skrivit en rapport om det, där jag lyfter fram att vi bör ändra på våra ekonomiska konstruktioner och regelverk, men också på hur vi räknar pengar i våra byggprojekt. Så borde vi ju till exempel ändra momssystemet så att själva arbetet, som inte belastar klimatet, blir momsbefriat, medan vi bör öka momsen på material. Då först kan det ju bli lönsamt att återvinna material, vilket i sin tur leder till att äldre byggnader också återanvänds. På så sätt kan vi genom ekonomiska incitament skapa ett hållbart samhällsbygge.

Kajsa Crona ser fram emot aktiviteterna på Svenska Mässan i mitten av oktober och själv framträder hon alltså på en av de öppna scenerna tisdagen den 15 oktober. Hon avslutar intervjun genom att skicka med en hälsning till alla som har funderat på att dyka upp:

– Att ställa om till ett hållbart samhälle är ingenting man gör själv. Vi behövs alla i samhällsbyggandet.