Brittisk närvaro under Nordic Architecture Fair

Intresset för den nordiska arkitekturmarknaden är stort även utanför Norden. Moderna, hållbara och smarta bostadslösningar är något som attraherar arkitekter från hela världen. Därför är det också helt naturligt att såväl den brittiska ambassaden som nederländska representanter, samt arkitektkontor från dessa båda länder, har valt att medverka under årets Nordic Architecture Fair. 

Dario Iulianella är handelsrådgivare vid avdelningen för internationell handel på Storbritanniens ambassad i Sverige. Han arbetar dagligen med att hjälpa brittiska företag att ta sig in på den svenska marknaden. Han kan också sägas personifiera den internationella profil som Nordic Architecture Fair vill förmedla – uppväxt i Italien, utbildad till statsvetare i Oslo och med sin första anställning i Bryssel, hamnade han tillslut på brittiska ambassaden i Stockholm. 

Dario Iulianella är också spindeln i nätet för den brittiska ambassadens medverkan vid årets Nordic Architecture Fair i Göteborg. Bakgrunden till deras engagemang beskriver han så här: 

– Vi har arbetat strategiskt med kampanjområdet Infrastruktur, dit vi räknar arkitektur, i fem år nu. Förra året startade vi ett samarbetsprojekt med ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi bjöd då in tre arkitektkontor från London och lika många från Stockholm för att diskutera smarta bostadslösningar och för att lära av varandra. Projektet blev så lyckosamt att vi ville fortsätta och utveckla denna diskussion under årets Nordic Architecture Fair, nu med fler brittiska företag. 

Dario Iulianella understryker också att handelssamarbeten mellan Storbritannien och Sverige har en lång tradition, inte bara på arkitekturområdet, och att städer som London och de nordiska huvudstäderna brottas med liknande problem inför framtiden. 

– Utmaningarna kring bostadsfrågan är liknande för de större städerna och vi delar intresset för moderna, hållbara och smarta bostadslösningar, säger Dario Iulianella. 

Under Nordic Architecture Fair anordnas två paneldiskussioner. Den första diskussionen, som leds av den välmeriterade britten Kieran Long, numera överintendent för ArkDes, har rubriken ”A British interpretation: UK perspectives on the Nordic way of architecture and design”. Vid den andra paneldiskussionen involveras också holländska arkitekter: “The international Nord: the Nordics as a place for the interchange of international expertise. Perspectives on the Nordics from UK and Dutch architecture firms”. 

”Norden är en intressant och progressiv marknad, samtidigt som behovet av expertis utifrån alltid är stort under perioder av snabb utveckling.”

Dario Iulianella har höga förväntningar inför årets Nordic Architecture Fair: 

– Jag tror att brittiska, holländska och nordiska arkitekter har mycket att lära sig av varandra. Norden är en intressant och progressiv marknad, samtidigt som behovet av expertis utifrån alltid är stort under perioder av snabb utveckling. Vi har valt att ta med brittiska arkitektfirmor med olika inriktningar och kompetenser för att på så sätt skapa en nyfikenhet på brittisk arkitektur från nordiskt håll. Bland annat kommer Grimshaw, ett företag specialiserat på flygplatser och sportarenor, Waugh Thistleton, med fokus på byggnadslösningar av timmer och trä, samt Foster+Partners, som har varit ansvariga för översiktsplanen kring det nya, ytterst komplicerade Slussen-området i Stockholm. Med Nordic Architecture Fair vill vi ta sikte mot framtiden och skapa nya, spännande samarbeten mellan våra länder på arkitekturområdet.