”Snart har vi bara gröna lån”

Pengar växer ju inte på träd.
Möjligen med ett undantag: gröna obligationer. De bidrar till en hållbar utveckling och har idag ett globalt marknadsvärde på över 300 miljarder gröna dollar.
– I framtiden kommer du inte att ha råd att inte ha grön finansiering av ditt byggprojekt, säger Per Lindblad på SEB.

Under rubriken Pengar växer på träd samtalar Per Lindblad, Head of Real Estate Finanse på SEB, med bl a Lena Hök från Skanska och Fredrik Wirdenius från Vasakronan 7 november på Nordic Archtecture Fair.

Gröna obligationer introducerades 2008 av Världsbanken och SEB som ett medel för att nå de globala och nationella miljömålen. Köparna var en handfull framsynta investerare.
– Vi var pionjärer, men idag arbetar alla större banker med dem. Tanken är att, ur kapitalförsörjningsperspektiv, understödja omställningen så att utsläppet av t ex växthusgaser faktiskt minskar, säger Per Lindblad.

En grön obligation är en obligation där kapitalet viks för miljövänliga projekt, t ex för att motverka klimatutsläpp. Det är syftet som styr, betonar Per:
– Marknaden ställer allt högre krav. Syftet med din finansiering ska understödja de fastställda klimatmålen.
För att en obligation ska accepteras som grön krävs att kraven möts på t ex certifieringar av energi, hållbarhet och klimatpåverkan.

När det gäller nybyggnation har Per Lindblad ett tydligt budskap till arkitekter och stadsplanerare på Nordic Architecture Fair:
– Över tid är det extremt viktigt att kunna få tillgång till kapital som gynnar det gröna. Och det blir allt svårare att få tag i kapital som inte är grönt.

Kommer vi i framtiden bara att se gröna lån?
– Ja, det tror jag. Sett till rent kommersiell byggnation uppfyller redan idag det mesta som byggs åtminstone delar av de här certifieringarna.
Någon större ränteskillnad handlar det inte om.
– Det handlar om att uppfylla samhällets förväntan på aktörer på den finansiella marknaden. Som sedan kan användas för rating, marknadsföring och miljöprofilering, säger Per Lindblad.
– Samtidigt leder arbetet med grön finansiering till att insikterna om hur klimatrisker och finansiella risker interagerar när miljö- och finansexperter arbetar i gemensamma projekt. Det stärker förmågan att hantera risker.

Han konstaterar att även om gröna obligationer ännu är en liten del av den totala obligationsmarknaden är tillväxten stark:
– De som köper obligationerna, ofta pensionskassor, integrerar i allt högre grad hållbarhet i den reguljära investeringsprocessen och har blivit alltmer intresserade av att de placeras etiskt korrekt.
Per Lindblad menar att det för fastighetsbolag är en klar konkurrensfördel att kunna erbjuda en klimatsmart byggnad.
– Skälet är enkelt: som hyresgäst kan du använda mindre papper, flyga mindre – men också hyra en lokal som är vänlig mot miljön och på så sätt bidra till en hållbar utveckling, till att världen mår bättre helt enkelt.

Per Lindblad
Per Lindblad, Head of Real Estate Finanse på SEB