Lean effektiviserar byggprocesser

De högt ställda målen för bostadsbyggande under de kommande åren ställer samhällsbyggnadssektorn inför enorma utmaningar. Det skapar ett stort behov av att se över och effektivisera branschens ofta komplexa arbetsprocesser.

På Öppna scenen medverkar den ideella föreningen Lean Forum Bygg med två föreläsningar om potentialen för Lean inom industriellt byggande. Målet är att öka kundnyttan och minska resursslöseri och miljöpåverkan.

– Det kan exempelvis handla om vilka möjligheter digitaliseringen ger till resurseffektivisering och hur visualisering kan göra kommunikationen mer effektiv, säger Erik Söderholm, styrelseledamot i Lean Forum Bygg.

Lean Forum Byggs verksamhet stöttas av ett tjugotal partnerföretag inom samhällsbyggnadssektorn samt utbildningsorganisationer som Chalmers och Handelshögskolan. Syftet är att sprida kunskap om hur Lean kan skapa mer värde för pengarna i samhällsbyggnadssektorn.

– Vi arrangerar seminarier och konferenser över hela landet, producerar och distribuerar böcker om Lean och delar ut priset Årets Lean-byggare, berättar Erik Söderholm.

På Nordic Architecture Fair delar Lean Forum Bygg också för första gången ut priset Årets Lean-byggarstudent till en student vars examensarbete bidrar till utvecklingen inom området. Prissumman är 30 000 kronor och utmärkelsen delas ut till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephson, tongivande inom utvecklingen av Lean Construction i Sverige.

Efter prisutdelningen bjuder Lean Forum Bygg in till lunchmingel i anslutning till Öppna scenen. Föranmälan krävs och anmälningar tas emot på föreningens hemsida www.leanforumbygg.se.

Lean Forum Byggs föreläsningar och prisutdelningen genomförs på mässans Öppna scen den 7 november, 11.00–12.00. Mer information hittar du här >

 

Av: Anders Bergmark 

 

Helena Lindelöw, biträndande professor på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet är en av talarna på Lean Forum Byggs seminarium.