Hur mycket är hållbarhet värt?

På två seminarier anordnade av organisationen Gröna Städer ger experter och offentliga beslutsfattare sin syn på hållbar stadsutveckling. Gröna Städer medverkar också med egen paviljong på mässan.

Just nu planeras flera hållbara stadsdelar runt om i landet, samtidigt som stora insatser görs för att göra det äldre bostadsbeståndet mer hållbart. Men hur vet vi vad hållbarhetsinsatserna är värda?

Det är ämnet för ett seminarium anordnat av organisationen Gröna Städer den 7 november. Medverkar gör bland annat Anna Löfmarck, affärsområdeschef samhällsanalys, och Mats Svensson, konsult samhällsanalys på teknikkonsultföretaget NIRAS, tillsammans med Lars Eriksson, socialdemokratisk ledamot i riksdagens civilutskott som har hand om bostadsfrågor.

Dagen efter diskuteras hur helt nya hållbara städer kan skapas, med Nya Landvetter stad som ska byggas i Härryda kommun som exempel. I det seminariet medverkar Alf Karlsson, statssekreterare hos bostadsminister Peter Eriksson, och Härrydas kommunalråd Per Vorberg. Nya Landvetter är en av nio områden som prioriterats av regeringen för att bygga hållbara städer och stadsdelar med sammanlagt omkring 100 000 nya bostäder.

Gröna Städer har också en egen paviljong på mässan där ett tiotal medlemsföretag ställer ut.

– Det handlar om företag verksamma inom energieffektivisering, gröna tak, återvinning med mera. Är man beställare av stadsutvecklingstjänster är det ett intressant utbud, säger Gröna Städers generalsekreterare Sebastian Navab.

Gröna Städer är en medlemsorganisation för företag och organisationer som producerar hållbara varor och tjänster.

– Vi driver deras frågor gentemot politiska beslutsfattare men skapar också nya affärsmöjligheter exempelvis genom deltagande på mässor. Vår verksamhet bygger på tvärsektoriella möten, det är där synergieffekterna finns, säger Sebastian Navab.

Gröna Städer på konferensen 7 november klockan 11.30–12.00 samt 8 november klockan 11.30–12.00. Efter seminariet den 8 bjuder Gröna Städer in till lunchmingel i organisationens paviljong, 12.00–13.00.

 

Av: Anders Bergmark 

Nya Landvetter stad. Illustration Härryda kommun