Byggplanläggning med människan i centrum

I stadsplanering framställs stad och natur ofta som varandras motsatser. Köpenhamnsbaserade arkitektkontoret Tredje Natur förespråkar istället strategier för hybridstäder med invånarnas behov i fokus.

I september togs de första spadtagen till Vinge Centrum, en stadsdel i den nya staden Vinge som ska byggas i Fredrikssunds kommun norr om Köpenhamn. Här öppnar en ny S-tågstation, ritad av arkitektkontoren Tredje Natur och Henning Larsen, i slutet av 2019. Om allt går som kommunen vill ska 20 000 personer bo i Vinge 2035.

För tre år sedan var Tredje Natur, tillsammans med bland andra Henning Larsen, med om att vinna uppdraget att skapa en stadsplan för Vinge. Resultatet blev en nytänkande plan som utgår från den omgivande naturen och låter den samspela med en tät stadsbebyggelse, bland annat i en korridor av natur som löper genom Vinge Centrum – ”Det gröna hjärtat”.

– Det är en plan som tar höjd för ekonomi, akustik, dagsljus och andra förhållanden för att skapa en bebyggelse som är inrättad efter invånarnas behov istället för efter bilar och infrastruktur, säger Ole Schrøder, grundare och partner på Tredje Natur. På Nordic Architecture Fair medverkar han i en debattpanel om byggplanläggning. (Har mässan mer info om detta?)

Vinges stadsplan erbjuder möjligheter att bygga i varierande storlek och med en layout som skapar ett variationsrikt stadslandskap med bra ljusförhållanden och mikroklimat. Den övergripande klimatanpassningen omfattar bland annat ett system för att ta tillvara regnvatten och lagra det i reservoarer och en plan för att gynna biodiversitet.

– Stad och natur brukar framställas som varandras motsatser, men i Vinge är de två sidor av samma sak, säger Ole Schrøder.

 

Av: Anders Bergmark 

Hybridstaden Vinge ska byggas i Fredrikssunds kommun norr om Köpenhamn. Bild: Tredje Natur