BIM öppnar en ny värld

Modern arkitektur blir alltmer kopplad till digitala byggprocesser. BIM är en del av en värld av nya möjligheter.
– Vi kan testa en rad alternativ och optimera designen utifrån olika kriterier, säger Nina Borgström på White Arkitekter.

Bimsalabim” heter seminariet 7 november på Nordic Architecture Fair, där BIM, som står för byggnadsinformationsmodellering, diskuteras ur olika aspekter. En av de medverkande är Nina Borgström, director digital design & BIM på White Arkitekter. I hennes uppdrag ligger att utveckla teknologi, metodik och affärer, kopplat till digitalisering generellt, där BIM ingår som en del.

Enligt Nina erbjuder BIM ett intelligentare sätt att hantera bygg- och förvaltningsprocesserna.
– Det används i stor utsträckning på många olika nivåer idag.
– I olika projekt och i olika länder lägger man in olika betydelser i begreppet BIM. Vilket skapar problem när vi pratar om det. Det gäller att välja perspektiv för att få en relevant diskussion, framhåller hon.
Hon menar att det är dags att höja blicken.
– Den relevanta frågan är: hur kommer digitala arbetssätt i stort att förändra byggbranschen? Min uppfattning är att det kommer att förändra den totalt.
– Det gäller både hur vi fattar beslut och genomför projekt, vad vi bygger och vad vi bygger in. Ett möte mellan det fysiska och virtuella.

Hon tar Nya Karolinska sjukhuset i Solna som exempel på det största och mest avancerade BIM-projektet hittills i Sverige.
– Det stod klart väldigt tidigt i det projektet att vi helt enkelt var tvungna att hitta nya sätt att arbeta, säger Nina Borgström.
– Med traditionella metoder skulle man inte klarat av att genomföra det projektet, inom de givna ramarna. Det hade inte gått: tidsmässigt, ekonomiskt, komplexitetsmässigt.
Kraven som ställdes på byggnaden var höga och komplexa.
– Dessutom, i vissa fall, motsägelsefulla. Utan digitala arbetssätt skulle det vara omöjligt att i designprocessen verifiera hur kraven uppfylldes.

BIM handlar, enligt Nina Borgström, i första hand om att skapa “informed design”, nya involverande sätt att åskådliggöra byggprocessen och fatta klokare beslut.
– Modeller som innehåller information, så du kan göra beräkningar och analyser och ta fram smarta, inkluderande underlag. Så att människor, på olika sätt inblandade i processen, kan vara med och förstå konsekvenserna.
Därigenom underlättas beslutsprocessen. Och arkitekturen utvecklas.
– BIM öppnar möjligheter att testa olika alternativ. På samma tid som vi tidigare bara visade ett alternativ kan vi idag testa jättemånga, utifrån olika kriterier som dagsljus eller energianvändning, menar Nina.
– Vi kan optimera den bästa designen och vi kan göra det på ett illustrativt sätt som folk kan vara med och ta del av. Det gagnar definitivt arkitekturen.

Nina Borgström medverkar under programpunkten Bimsalabim tisdag den 7 november kl 14.00-14.30 i lokal G2.

Se hela programmet här >