Nyskapande träarkitektur

Bostadsbristen och den globala uppvärmningen har satt fokus på de nya trämaterialens möjligheter i massproducerade bostäder. Det finländska arkitektkontoret OOPEAA har utforskat trä i flera prisbelönade projekt.

Arkitektkontoret OOPEAA tillhör de nordiska pionjärerna inom träarkitektur i projekt som sträcker sig från bostäder till kyrkor, offentliga byggnader och stadsplanering. Till bostadsprojektet Trähackan i Jyväskylä utvecklade kontoret ett system med prefabricerade volymer som gjorde bostäderna både överkomliga i pris, energieffektiva och ekologiskt hållbara. Byggnaden belönades med Finlandiapriset av Finlands Arkitektförbund 2015 och är Finlands första åttavåningshus med trästomme. Både Trähackan och Södrikkapellet i Esbo, en tillgänglig och multifuktionell plats i en av Finlands mest mångkulturella stadsdelar, nominerades till Mies van der Rohe-priset 2017.

Kontorets inriktning på träarkitektur växte fram ur ett projekt som grundaren Anssi Lassila arbetade med redan som arkitekturstudent på Uleåborgs universitet: Takspånskyrkan i Kärsämäki som stod färdig 2004.

– Kyrkan tog fem år att färdigställa. Jag hann lära mig mycket under tiden och förstod möjligheterna med att bygga i trä. Sedan kommer jag från landsbygden där det finns mer träd än människor, det kan också ha spelat in. Jag tycker om trä, det känns naturligt för mig att arbeta med, säger han.

Med lång erfarenhet av trä som material i enskilda projekt har kontoret under några år strävat efter att hitta nya vägar att använda trä i massproduktion av bostäder. Storskaligt byggande har andra möjligheter och utmaningar, inte minst att hitta ett formspråk som är tilltalande och tar tillvara materialets egenskaper så bra som möjligt.

– I Norden är trä ett välbekant material som många människor har en positiv inställning till. Det har format vår inhemska byggnadstradition genom att definiera byggnadernas skala och utformning. Idag finns helt nya möjligheter. När vi använder korslimmat massivträ försöker vi hitta lösningar som är optimala både för materialet och för arkitekturen, säger Anssi Lassila.

Utmaningarna varierar från projekt till projekt, men en genomgående strävan är att minimera negativ påverkan på miljön genom hela processen. OOPEAA samarbetar bland annat med Danmarks Tekniske Universitet för att utveckla verktyg för att göra livscykelanalyser i ett tidigt skede av sina projekt.

– Det är inte alltid möjligt eller idealiskt att använda sig av trä, men vi försöker hitta lösningar som tar projektets hela miljöpåverkan i beaktande. Med tanke på framtiden är det viktigt att inte vara alltför beroende av stål och betong.

Suvela Chapel