Nya material ger nya möjligheter

Quay Quarter Tower

I naturen finns inget avfall. För att kunna bygga hållbart i framtiden måste vi börja betrakta material som nyttigheter i ett kretslopp, säger Kasper Guldager Jensen på GXN, en del av arkitektkontoret 3XN.

Utvecklingen av miljövänliga, starka och billiga material är en nyckelfråga för att kunna bygga hållbart, nu och i framtiden. Men att minska miljöpåverkan är inte den enda roll som de nya materialen har att spela. De kan också skapa nya designmöjligheter, inom möbeldesign såväl som inom arkitektur.

– Jag är fascinerad av hur materialinnovation kan driva utvecklingen framåt inom design och arkitektur, från molekyl till metropol, säger Kasper Guldager Jensen på GXN, en del av arkitektkontoret 3XN som är specialiserad på grön teknologi och gröna material.

 

– Ett exempel är hur kompositmaterial använts för att skapa lätta och formbara material inom seglingen. På samma sätt kan vi använda naturens egna ingredienser för att skapa biokompositmaterial som är både starka och nedbrytbara. Det finns inget avfall i naturen. Jag tror att vi kan sluta producera avfall om vi designar på rätt sätt, säger han.

En viktig lärdom från naturens ekosystem är se material som nyttigheter som cirkulerar i ett frisk och säkert kretslopp, ett perspektiv som brukar kallas Cradle to Cradle. Kasper Guldager Jensen kombinerar det med affärsmodellen cirkulär ekonomi och kallar resultatet cirkulär hållbarhet: Att designa föremål, möbler och byggnader för att kunna återvinnas helt och hållet.

Med det synsättet blir en uttjänt byggnad inte bara en stor mängd avfall, utan en värdefull materialbank för nya byggprojekt. Ett sådant projekt där GXN är inblandat är Quay Quarter Tower som byggs just nu i Sydney. Det är ett offentligt höghus med butiker och restauranger i gatuplan och kontor i de övre delarna som vrider sig uppåt i spiral. Hela 98 procent av strukturen är byggd av material som tagits tillvara från en tidigare byggnad på samma plats och de återstående två procenten är återvinningsbara material.

– Vi vill bygga med återvunna material på ett återvinningsbart sätt. Istället för att se en byggnads levnad som en linje försöker vi göra den till en cirkel, säger Kasper Guldager Jensen.

För att få en övergripande kunskap om de material som fanns till hands har GXN använt sig av ett system där alla material kartlagts och försetts med sitt eget unika materialpass. Projektet har ställt många invanda föreställningar på huvudet och krävt både nytänkande och ett nära samarbete mellan de olika aktörerna.

– Ett sådant här projekt kräver nya sätt att arbeta tillsammans, men det har en enorm potential för framtiden.