Helhetsfokus gör renoveringar lönsamma

Miljonprogrammet är i stort behov av renovering. Dessutom måste energianvändningen ner för att möta klimatmålen. Hållbara Järva i Stockholm nådde resultat genom att involvera de boende. EU-projektet GrowSmarter utforskar miljötekniska lösningar som kan minska energianvändningen radikalt.

En tredjedel av Sveriges bostäder är byggda inom det så kallade miljonprogrammet på sextio- och sjuttiotalet. Idag är de i stort behov av renovering och dessutom av energieffektivisering om de nationella och internationella klimatmålen ska kunna mötas.

När Stockholm stads projekt Hållbara Järva gick i mål i september 2014 hade sju hus med 350 lägenheter i Husby, Akalla och Rinkeby renoverats och samtidigt gjorts mer energieffektiva. Idag används lärdomarna från Hållbara Järva i renoverings- och energieffektiviseringsprojekt på andra håll. Behovet är stort, runt om i Europa bor 200 miljoner människor i liknande hus.

Hållbara Järva var ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer inom Stockholms Stad och stöddes med ett statligt bidrag beviljat av Delegationen för hållbara städer. Men hur ska andra fastighetsägare motiveras att energieffektivisera?

– Det är en sak att en kommun står bakom ett sådant här projekt. Den stora frågan är hur det kan bli lönsamt att renovera för andra fastighetsbolag. En sak kan vara att jobba med sociala åtgärder och passa på att göra husen energieffektiva samtidigt. En annan viktig parameter är att räkna långsiktigt, säger Birgitta Govén, energi- och klimatrådgivare på Aton Teknikkonsult.

I det pågående EU-projektet GrowSmarter ingår bland annat renovering och energieffektivisering av ett antal hyresfastigheter vid Valla torg och bostadsrättsföreningen Årstakrönet i södra Stockholm. Tack vare en mängd olika åtgärder beräknas energianvändningen i fastigheterna minska med upp till 70 procent, samtidigt som inomhusklimatet blir bättre tack vare ett nytt värme- och ventilationssystem och byte till energieffektiva fyrglasfönster. Liksom i Järva har renoveringen fört med sig en höjning av både stardard och hyra. Men de boende som velat behålla sina äldre kök har fått möjlighet att göra det och får då också en mindre hyreshöjning.

– Hyreshöjningarna har varit ganska sparsamma. Hyrorna ligger fortfarande lågt jämfört med jämförbara hus i området och 80 procent av de boende har valt att stanna kvar, säger Lisa Enarsson som är projektledare för GrowSmarter.

Idag finns regler för hållbarhetsredovisningar för större företag. Kanske skulle liknande regler även för mindre fastighetsägare göra skillnad. Birgitta Govén efterlyser mallar och schabloner för att beräkna och redovisa hållbarhet på ett tydligt och enkelt sätt.

– Gröna lån kan vara ytterligare ett sätt att få finansiering. Man måste också ställa sig frågan vad kostnaden blir på sikt om man väljer att inte göra någonting. Det kan bli betydligt dyrare att behöva göra åtgärder vid akuta behov, säger hon.

– Det förväntas att en investering på till exempel nya fönster ska betala sig på fem år, men fönstren håller i trettio. En viktig uppgift för oss är att försöka få beställare att se ett längre perspektiv. Det är pengarna som styr och pengarna ska styra i ett långsiktigt perspektiv. Men då måste parametrarna vara rimliga. Det ÄR lönsamt att bygga hållbart.

Projektet Hållbara Järva
Hus i Akalla Nystad som ingick i projektet Hållbara Järva