Göteborgspriset: Panelsamtal om hållbar design och stadsutveckling

Årets Göteborgspris för hållbar utveckling går till den chilenske arkitekten Alejandro Aravena. På Nordic Architecture Fair bjuder Göteborgspriset in till ett panelsamtal om hållbar design, arkitektur och social stadsutveckling i Sverige med utgångspunkt i Aravenas arbete.

Hur ska det skriande behovet av bostäder i socioekonomiskt utsatta områden tillgodoses? Sedan starten 2001 har det chilenska arkitektkontoret Elemental, grundat av Alejandro Aravena och Andrés Iacobelli, utvecklat framsynta bostadsprojekt som på olika sätt involverar de boende. Syftet har inte bara varit att producera ekonomiskt överkomliga bostäder utan att motverka segregation och lägga grunden för ett socialt hållbart lokalsamhälle. Kontoret har också applicerat sin inkluderande arbetsprocess på offentliga platser, infrastruktur och transporter.

I år tilldelades Alejandro Aravena Göteborgspriset för hållbar utveckling på en miljon kronor. I motiveringen skriver juryn bland annat: ”Aravena är en nytänkande chilensk arkitekt som, tillsammans med kollegorna i sitt ”Do Tank-företag” Elemental, tillämpar en designfilosofi som går ut på att involvera invånarna som en del av lösningen och inte bara se dem som ett problem – att bygga förtroendebroar mellan människor, företag och de styrande.”

På Nordic Architecture Fair bjuder Göteborgspriset in till ett panelsamtal för att diskutera hållbar design, arkitektur och social stadsutveckling i ett svenskt perspektiv med utgångspunkt i Elementals praktik.

– Det kan exempelvis handla om de olika aktörernas roller i byggprocessen. Var går gränsen för arkitekternas och byggherrarnas inflytande? Hur skulle det kunna se ut i framtiden? Hur kan de boende involveras?, säger Nathalie Bödtker-Lund, projektledare på Göteborgspriset.

Panelen består av Nina Due, museichef på Rhösska, Irene Stewart Claesson, grundare och vd på LOTS Design, Henrik Markhede, arkitekt verksam på Chalmers och Stadsbyggnadskontoret, Johanna Rand, hållbarhetsspecialist på White arkitekter samt Johanna Stål, chefredaktör på Camino och medlem i juryn för Göteborgspriset för hållbar utveckling. Moderator är journalisten Malin Aghed.

Panelsamtalet äger rum den 8 november, 09.30 till 10.15 på Öppna Scenen.

Elemental house