Automation kan höja kvaliteten

Automation och industriellt byggande kan förbättra kvaliteten på de billigaste bostadsprojekten och att sänka priserna på de dyrare. Men det kräver ett mycket nära samarbete mellan arkitekter, byggare och industrin, säger Linda Camara, operativ chef och partner på Tengbom.

Tidigare i år vann småländska Hjältevadshus upphandlingen av ett ramavtal med SKL för att bygga billiga flerbostadshus för Sveriges kommuner. I avtalet ställs bland annat krav på att bostäderna ska stå färdiga senast åtta månader efter levererat bygglov, till en kostnad 25 procent lägre än den normala men fortfarande med hög arkitektonisk kvalitet.

Det vinnande förslaget är ett flyttbart modulhus i trä, utvecklat i nära samarbete med Tengbom Arkitekter och byggt i Hultfredshus fabrik.

– Jag tror att industriellt byggande är ett viktigt steg för att få bättre kvalitet till lägre pris. Och det kan också höja kvaliteten i mer exklusiva projekt om byggsektorn involverar arkitekter i högre grad, säger Linda Camara, operativ chef och partner på Tengbom.

I jämförelse med många andra branscher är graden av automation inom bostadsbyggande fortfarande låg. Även om det industriella byggandet växer så dominerar fortfarande platsbyggt stort. Enligt Linda Camara beror det till stor del på en nedärvd skillnad i synsätt mellan arkitekter och byggindustrin – två perspektiv som måste mötas om bostadsbristens utmaningar ska kunna mötas.

– Till viss del har det varit så att byggindustrin inte sett behovet av att involvera arkitekter, eftersom det övergripande målet varit att få ner priset. Arkitekterna å sin sida har inte riktigt förstått varför de ska ge sin in i en bransch där fokus inte ligger på kvalitet.

Utvecklingen av projektet tillsammans med Hjältevadshus har krävt ett ovanligt nära samarbete och en hel del kompromissvilja från båda håll.

– För att lyckas hålla nere priset och ändå få hög kvalitet måste man arbeta väldigt nära den som bygger. Arkitekten måste ha stor kunskap om fabriken: Vad kan de göra? Vilka mått vill de ha? Det måste finnas en öppen diskussion kring vad som ska göras i fabriken och vad som ska göras på plats, om materialval och toleransnivåer. Det är komplext, konstaterar hon.

Inom det industriella träbyggandet finns två huvudspår. Antingen fabriksbyggs element som sätts ihop på byggplatsen, eller så  byggs hela volymer som kan transporteras på väg. Ett innovativt projekt i den senare kategorin är High6, ett prefabricerat flerfamiljshus i sex våningar som ska stå färdigt 2018.

– High6 är ett kombinerat forsknings- och byggprojekt som handlar om att undersöka hur innovativt och bra man kan bygga flerbostadshus med industriellt träbyggande.

Det är första gången som den här typen av volymer staplas på varandra så högt, vilket har krävt helt nya beräkningsmetoder. Byggherre är Obos och projektet har genomförts i samarbete med Tengbom och Smart Housing Småland.

Ett prefabricerat flerfamiljehus, utvecklat av Hjältevadshus och Tengbom
Ett prefabricerat flerfamiljshus utvecklat i nära samarbete mellan Hjältevadshus och Tengbom vann en stor upphandling genomförd av SKL i våras. Foto Tengbom