Livet på landsorten kan ge högre livskvalitet

Urbaniseringen är ingen naturlag. Som alternativ lyfter arkitekten Anders Nyquist fram idén om ruralisering. Med en högre grad av självförsörjande och kretsloppstänkande går det att skapa bärkraftiga mindre samhällen med högre livskvalitet än i dagens storstäder.

Fritidsbyn Rumpan söder om Sundsvall, skapad av arkitekterna Anders och Ingrid Nyquist för femtio år sedan, framhålls ofta som ett lyckat exempel på ekologiskt och socialt genomtänkt boende. När paret Nyquist bestämde sig för att starta eget 1991 byggde de ett nytt hus som förenade gammal kunskap med de senaste forskningsrönen och deras erfarenheter från Rumpan: en bostad som vilar på idén om slutna kretslopp, med egen avfalls- och avloppshantering, minimala uppvärmningskostnader tack vare att huset är konstruerat som en värmeväxlare och egen odling på taket.

Sedan dess har paret byggt sin verksamhet på ett ekologisk och socialt helhetstänkande som de kallar EcoCycleDesign, med fokus på att sluta kretsloppen av energi, vatten, luft och material. Anders Nyquist anser att det måste tillämpas inte bara på hur vi bygger hus utan på hur vi bygger framtidens samhällen. Det kan bli möjligt om vi släpper fokuseringen på storstäder och planerar för mindre, mer självförsörjande och kretsloppsanpassade samhällen närmare matproduktionen – ruralisering istället för urbanisering. Det skulle dramatiskt minska belastningen på miljön, frigöra tid och minska kostnader på många områden.

– Dagens infrastruktur i städer är på sikt dödsdömd, men tragiskt nog appliceras den ändå på många håll i världen. Vi har praktisk erfarenhet av det vi förespråkar, det är inte bara teorier. Men intresset från politiskt håll har varit svagt, konstaterar han.

Som exempel framhåller han samhället Las Gaviotas i Colombia, ett projekt där han själv varit inblandad som rådgivare.

– Det är en bebyggelse på tidigare fullkomligt ofruktbar mark som visar hur ett samhälle kan bli självförsörjande. Går det att göra där kan det göras överallt. Vi får ofta höra att våra byggnadsprojekt blir för dyra. Investeringskostnaden kanske är hög, men driftskostnaden blir tio procent längre redan första året. Man ser på investeringskostnad istället för årskostnad. Jag skulle vilja addera samhällskostnad till kalkylen också.