”Arkitektur har en stark värdeskapande möjlighet”

Utopia Arkitekters förslag för Hornsbruksgata
Utopia Arkitekters förslag för Hornsbruksgatan. Foto Utopia Arkitekter

På samma sätt som bra arkitektur kan lyfta ett område kan den bidra med lösningar på många av dagens samhällsutmaningar. Men då måste arkitektkontoren kliva fram och berätta vad arkitekturen kan åstadkomma, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

I somras antogs detaljplanen för en ny bebyggelse längs Hornsbruksgatan på Södermalm i Stockholm. Gatan är idag ett lite ruffigt stråk mellan Högalidsparken och Hornsgatan med en tunnelbaneuppgång i behov av upprustning. I ett förslag från Utopia Arkitekter ska platsen bebyggas med  en ny tunnelbanebyggnad och tre bostadshus med sammanlagt 29 bostäder, varav 17 stadsradhus med egen utgång mot gatan. Stadsradhusen tillför en ny boendeform till området och nya trappor mellan de tre husen ger bättre tillgång till Högalidsparken från gatan. Husen är dessutom utformade för att taken ska bilda en förlängning av den allmänna parken med ny parkyta och utsiktspunkter på utskjutande fasaddelar.

Att på det här sättet skapa ytterligare värde för omgivningen, utöver byggnadernas form och gestaltning, är ett mål som återkommer i Utopias projekt.

– Vi är ett kontor som pratar mycket om hur projekt kan tillföra värden utöver bra hus, hur de exempelvis kan lyfta en plats och skapa mer hållbara vanor. Utopia skapades just för att maximera antalet stunder som vi får ägna åt att bidra till att skapa ett bättre samhälle, säger vd Emma Jonsteg.

Drivkraften kommer ur övertygelsen att bra arkitektur alltid är en långsiktigt bra investering. En bra byggnad kan lyfta ett helt område, medan en dålig byggnad riskerar att begränsa möjligheterna till en positiv framtida utveckling. Det gäller naturligtvis i ännu högre grad för stadsplanen.

– Stadsplanen är fundamentet för de stadsmiljöer vi skapar. Hur mycket omsorg vi väljer att lägga på den är helt avgörande för vilka och hur stora värden vi kan skapa, säger hon.

Ett annat exempel på hur arkitekturen kan bidra till hållbara lösningar är KomBo, ett koncept för modernt kollektivboende framtaget i samarbete med Järntorget. Tanken är att skapa attraktiva och billiga bostäder utan att göra avkall på kvalitet i gestaltning, standard och boendeyta.

– Arkitekturen måste bli bättre på att möta de stora samhällsutmaningarna så som klimat, integration, segregation och bristande jämställdhet. Arkitektur har en stark värdeskapande möjlighet och kan bidra med lösningar på många stora utmaningar. Men då måste vi som bransch kliva fram och berätta vad arkitekturen kan åstadkomma, säger Emma Jonsteg.